Yrkesfag

Innhold

  • Yrkesfag
  • Slik kan du delta i kampanjen

Slik kan du delta i kampanjen Yrkesfagenes år 2018

Prosjektarbeider Benedikte Sterner i WorldSkills Norway presenterer kampanjen "Yrkesfagenes år 2018" på kick-off i Trondheim 1. februar.

Yrkesfagenes år er en informasjons- og omdømmekampanje på nett og i sosiale medier. Kampanjen skal øke interessen for yrkesfag. Her presenterer Benedikte Sterner i WorldSkills Norway hvordan du kan delta i kampanjen.

Kort om kampanjen Yrkesfagenes år 2018: 

  • Worldskills Norway (WSN) er ansvarlig for kampanjen ”Yrkesfagenes år 2018” på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.
  • Oppdraget ble gitt til WorldSkills Norway i forbindelse med statsbudsjettet for 2018. Det er bevilget 5 millioner til Yrkesfagenes år 2018 og Skole-NM.
  • Kampanjen skal øke innsikt om yrkesfag og arbeidsliv hos målgruppene, øke unges interesse for yrkesfaglige utdanningsvalg, øke antall lærebedrifter og læreplasser.

Ved siden av kampanjenettstedet yrkesfag.no som ble lansert 1. februar 2018, legges det også opp til en del aktiviteter på sosiale medier. 

 - Denne kampanjen er åpen for alle som vil være med å bygge omdømme til yrkesfagene. Kommunikasjonen skal være entusiastisk, sannferdig og opplysende, sier Benedikte Sterner.

- Kampanjen er det vi gjør sammen 

Sterner understreker at årets kampanje ikke er noe som noen sentralt gjør - og som skjer av seg selv:

- Kampanjen er det vi gjør sammen. Kampanjens tre offisielle hashtags er #yrkesfag, #yrkesfagenesår og #mittyrkesfag. Gjennom disse syr vi sammen alle historiene fra hele Norge. Når dere deler historier i sosiale medier med disse taggene er dere med i kampanjen og det er disse taggene som limer alt sammen til en helhetlig kampanje.

- Sammen med Elevorganisasjonen og engasjerte ambassadører blant foresatte, lærlinger og bedrifter skal kampanjen frontes både på web og i sosiale medier. Det legges opp til å dele gode budskap og historier om yrkesfag gjennom tekst, bilder og vidoer – med særlig vekt på Facebook, Youtube og Instagram.

Yrkesfag.no

Kampanjens nettsted er yrkesfag.no. Her publiseres all informasjon om kampanjen. Her er det tilrettelagt informasjon til elever, bedrifter foreldre og til skolene.

- På yrkesfag.no har vi for eksempel presentasjoner av noen utvalgte ambassadører som skal gå i front for å synliggjøre yrkesfag i kampanjeåret 2018. Disse har en liten ekstra jobb med å vise frem for andre unge hvordan man kan løfte anseelsen til yrkesfagene gjennom aktivitet i sosiale medier. Men alle unge som vil bidra til kampanjen kan gjøre det gjennom å poste historier i sosiale medier og bruke kampanjens hashtagger.

- På dette nettstedet kommer vi til å vise hvordan alle som vil kan delta i kampanjen, enten man er en bedrift, en lærling, et opplæringskontor, en organisasjon, og så videre. Alle som vil kan ta del i kampanjen og vi vil jobbe gjennom året med å aktivere flest mulig til å bli med.

Les mer om våre yrkesambassadører
Les mer om våre faddere (lærebedrifter)
Les mer om kampanjens logo og materiell