Yrkesfag

Innhold

Yrkesfag-ambassadør Eline Stene

Service og samferdsel

Publisert

Eline Stene jobber som lærling hos Hvite Busser i Porsgrunn.

Kort om Eline:

Alder: 18

Skolegang: Ole Vig videregående skole (Vg1 Service og samferdsel og Vg2 Reiseliv)

Lærling: Hvite Busser i Porsgrunn

Faglige interesser: Reiseliv. Utdannet MOT-leder.

Personlige interesser: Venner, kultur og musikk. Er også samfunns- og politisk engasjert.

Kan følges i sosiale medier: Facebook og Instagram

- Hvordan hadde det seg at du valgte yrkesfag?

Reiselivet er i vekst og det er stor interesse for Norge i utlandet. Dette er noe jeg ønsker å være en del av. Jeg begynte i utgangspunktet på Ole Vig videregående skole fordi skolen har gode kontakter i Hurtigruten, og jeg ønsket en praksisplass der. Siden skolen lå et stykke unna hjemmet mitt, i Selbu, måtte jeg flytte på hybel til Stjørdal allerede som 16-åring. Men familien støttet meg.

Hvilke personlige egenskaper er viktig i dette faget?

Som reiselivsmedarbeider må man være strukturert, ryddig og løsningsorientert. Siden jeg planlegger flere turer – for mange mennesker – av gangen, må jeg også klare å sortere menneskene og reisene. Man må være hyggelig og utadvendt og det er en fordel å være god på kommunikasjon.

Hvordan vil du beskrive det første året på videregående skole?

- Første skoleår var veldig spennende, spesielt fordi jeg flyttet til et nytt sted og måtte bli kjent med helt nye mennesker. Samtidig som jeg gikk på skole, var jeg leder i ungdomsrådet i hjemkommunen min. Her jobbet jeg for at kommunen skulle opprettholde det gode tilbudet de hadde til ungdomsskoleelevene med Hvite Busser-tur (holdningsskapende klasseturer). I og med at jeg jobbet med dette, gjennom politikken, fikk jeg støtte fra ungdomsrådet da jeg via skolen ble utplassert hos Hvite Busser i Porsgrunn. Da fikk da muligheten til å reise fra Trøndelag og til Porsgrunn for å bo i en leilighet i kontorbygget.

Hvordan fant du læreplassen din?

- Jeg hadde en av praksisperiodene mine hos Hvite Busser i Porsgrunn og trivdes veldig godt, men de var i utgangspunktet ikke en lærebedrift. Likevel opprettet de en lærlingplass og jeg fikk tilbudet om å fortsette. Nå har jeg jobbet her siden august, og jeg har et og et halvt år igjen av lærlingtiden min.


- Hva tenker du om ditt yrkesvalg i dag?

- Hos Hvite Busser har jeg drømmejobben. Jeg får bruke samfunnsengasjementet mitt i arbeidet og utdanningen min, noe som er helt unikt i mine øyne. Jeg ønsker å bidra til at samfunnet er bygget på kunnskap, toleranse og fellesskap.

Hva vil du si til dem som vurderer hvilke fag de skal velge?

- Snakk med venner og spør dem om hvilke egenskaper du har, og hvordan du blir oppfattet. Det kan hjelpe deg å velge riktig yrkesretning. Men ikke tenk på hvor mye penger du skal tjene. Du kan få en god karriere innen yrkesfag. Jeg har allerede planer om å ta en bachelor i reiseliv. Alt er mulig!

Følg Eline i sosiale medier:

Skrevet av journalist Trine-Lise Gjesdal.