Yrkesfag

Innhold

Yrkes-ambassadør Fatima Khalid

Gode historier, Service og samferdsel

Publisert

Fatima Khalid er lærling i kontor- og administrasjonsfaget hos Utdanningsdirektoratet i Oslo.

Kort om Fatima:

Alder: 19 år

Skolegang: Service og samferdsel (VG1), Salg, service og sikkerhet (VG2)

Faglige interesser: Å planlegge og bistå i gjennomføringen av konferanser

 Personlige interesser:  Sykle, trene og gjøre ulike aktiviteter med mine venner

Kan følges i sosiale medier: Facebook og Snapchat (iamonpoint98)

- Hvordan hadde det seg at du valgte yrkesfag?

- Jeg var veldig aktiv med å lese og finne ut så mye som mulig om de ulike utdanningsprogrammene selv. Dermed fant jeg fort ut at jeg likte Service og Samferdsel best og kjente meg igjen i egenskapen man skulle ha for å lykkes i dette programmet.

 - Hvilke egenskaper tenker du at passer til dette programmet?

- Du må være  serviceinnstilt, positiv, utadvendt, hjelpsom og til tider kreativ. Man må også kunne formulere seg godt på norsk. 

- Hvilken skolegang har du tatt?

 - VG1 service og samferdsel og  VG2 Salg, service og sikkerhet ved Nydalen Videregående skole i Oslo. Deretter ble jeg lærling hos Utdanningsdirektoratet. 

 - Hvordan fant du læreplass?

Jeg gikk gjennom en helt vanlig rekrutteringsprosess, som de fleste lærlinger gjør. Sendte inn søknad, ble innkalt til intervju og var så heldig med å få tilbud om læreplass.

Hva er dine arbeidsoppgaver hos Utdanningsdirektoratet hvor du nå jobber som lærling?

 Jeg er sekretær for samarbeidsrådet for fag- og yrkesopplæring. Jeg gjør administrative arbeidsoppgaver for fagopplæringsavdelingen i Utdanningsdirektoratet. Jeg bistår i planlegging av konferanser som Utdanningsdirektoratet arrangerer. I tillegg er jeg blitt god i flere av våre interne IT-systemer, slik at jeg kan bistå mine medarbeiderere med hjelp.

- Hvor langt ut i lærlingeperioden har du kommet?

 - Jeg har vært lærling i halvannet år, og går opp til fagprøven juni 2018.

 Hva vil du si til dem som vurderer hvilket fag de skal velge?

 - Prøv å finne ut av ting selv, og ikke la andre påvirke så mye på valget ditt.

 

Følg Fatima i sosiale medier: