Yrkesfag

Innhold

Kontakt oss

Sekretariat for Yrkesfagenes år 2018:

Sekretariatsleder Elisabeth Lange, e-post: el@norskindustri.no  mobil: 91558110
Prosjektleder: Benedikte Sterner, e-post: benedikte.sterner@lo.no        mobil: 91674231
Kommunikasjonsleder: Bjørn Ove Fjellandsbø, e-post: bof@axiom.as     mobil: 93056317
Prosjektleder (Skole-NM): Espen Lynne Amundsen, e-post: amundsenespenlynne@online.no mobil: 90828348