Yrkesfag

Innhold

Tema: Kjønnsdelte utdanningsvalg i yrkesfagene. Fagdagen holdes på OsloMet, Kjeller. Reise og opphold må dekkes av den enkelte. Se program i påmeldingslenke.

Illustrasjonsbilde - Åpen fagdag for lærere

Kontaktperson for åpen fagdag for lærere:
Inger Vagle, mobil 90 08 10 08 - e-post:  
ivagle@oslomet.no