Yrkesfag

Innhold

Norsk-tysk forum: fagkompetanse og industri 4.0

Et norsk-tysk forum for erfaringsutveksling og diskusjon om fagkompetanse og industri 4.0, der målet er et tettere samarbeid mellom landene. I løpet av en todagers samling får vi god innføring i tematikken og "best practice"-eksempler fra begge land.

arrangement norsk-tysk forum

Kontaktperson: 
Carine Gronholz, e-post: gronholz@handelskammer.no