Yrkesfag

Innhold

LOs utdanningskonferanse 2018

  • 13. sep 2018til 14. sep 2018

Det er yrkesfagenes år. Mer satsing på yrkesfag er forventet å løse mange samfunnsutfordringer. Det skal få flere innvandrere integrert i arbeidslivet. Det skal få skoletrøtt ungdom og andre som har dårlige erfaringer fra skolebenkbasert undervisning til å få opp lærelysten igjen.

Satsing på fagarbeidere skal også motvirke svekkelse i produktivitetsvekst og øke innovasjonskraften i en tid med økende lavlønnskonkurranse og todeling i arbeidslivet.

Er spagaten mellom de ulike målene for stor? Hva med resten av utdanningssystemet? Er det godt nok samspill? Og er arbeidsliv og utdanningssystem godt nok rustet til å møte økt behov for livslang læring?

Foreløpig program for konferansen