Yrkesfag

Innhold

2018 er yrkesfagenes år, og regjeringen offentligjorde nylig en ny struktur for yrkesfagene som en del av fagfornyelsen. Målet er mer yrkesrelevante og attraktive yrkesfag, men vil endringene få flere til å velge yrkesfag?

Kontaktperson for arrangementet:
Ann Britt K Berlin, e-post: ann.britt.berlin@udf.no