Yrkesfag

Innhold

Vi samler lærlinger og fagarbeidere for å markere Yrkesfagenes år. Her presenteres tall fra lærlingeundersøkelsen 2017. Vi skal presentere Yrkes NM og vi skal ha musikalske innslag med lærebedrifter og lærlinger

Kontaktperson: Charles  Galaasen
E-post: charles@oltf.no