Yrkesfag

Innhold

NHO/LO Yrkesfagenes år 2018: Samling for representanter for Yrkesopplæringsnemnder.

  • 15. mar 2018Kl. 12:00
  • Moxy Oslo X på Hellerudsletta (Kragerudveien 50, 2013 Skjetten)

Hva kan de nye regionene innebære for det lokale trepartssamarbeidet? Hvordan jobber vi strategisk med å finne flere lærebedrifter sammen med de lokale nettverkene?(Samfunnskontrakt for flere læreplasser). Vi inviterer til fagdiskusjoner om yrkesopplæring!

Dette er en samling for LO og NHO sine representanter i y-nemndene, pluss noen flere som jobber med fagopplæringen i landsforeningene og forbundene.

Kontaktperson i NHO: Kristian Ilner, e-post: kristian.ilner@nho.no

Kontaktperson i LO: Benedikte Sterner, e-post: benedikte.sterner@lo.no