Yrkesfag

Innhold

Info til lærere

Info til lærere

#205

Overgangen fra ungdomsskole til videregående opplæring er en spennende fase for elever. Men for mange er det mye usikkerhet på flere områder i denne fasen, bl.a. når det gjelder hvilken utdanning de skal velge.

Utdanningsvalg – fra ungdomsskole til videregående

 Det er mange valgmuligheter i videregående opplæring. Her finner du mer om alle valgmulighetene og hvilke videregående skoler som har de enkelte tilbudene.

Faget utdanningsvalg
For å hjelpe i arbeidet med å velge utdanningsvei videre ble faget Utdanningsvalg innført på ungdomstrinnet i 2008. Læreplanen finnes her.     

Faget skal bidra til å gi elevene en forståelse av betydning av utdanning, arbeidsdeltakelse og livslang læring. Faget skal gi kunnskaper om hva forskjellige utdanningsveier kan føre frem til, og gi innsikt i et arbeidsmarked i endring.

Utdanningsvalg er et fag hvor aktivitetene kan foregå på andre læringsarenaer enn skolen, og det skal bidra til å styrke samarbeidet mellom ungdomstrinnet og videregående opplæring og mellom ungdomstrinnet og lokalt arbeidsliv.

Sammen med veiledning gitt av skolens rådgivning skal faget utdanningsvalg legge til rette for kunnskapsbasert valg av utdanning og yrke.

Faget er delt inn i tre hovedområder; Personlige valg, Utdanning og yrker og Arbeid. 

Det er viktig å trekke inn personer fra lokalt arbeidsliv (bedrifter, opplæringskontor) og fra organisasjonene i arbeidslivet i undervisningen. Inviter representanter fra disse til å komme til klassen for å fortelle om arbeidslivet og hvordan dette fungerer. Mange bransjer har egne rekrutteringskorps som består av unge elever og lærlinger som informerer elever om sine valg. Bruk disse.

Det er også fint om elevene kan være ute i bedrifter for å få en praktisk tilnærming til faget. Lokale opplæringskontor kan hjelpe til må å finne aktuelle bedrifter og kontakter.