Yrkesfag

Innhold

På nettsidene finnlarebedrift.no kan du gå inn å søke etter relevante lærebedrifter i hele landet.

Her er informasjon til rådgivere på ungdomsskolen og videregående skole, med fokus på yrkesfag og lærlingeordningen

Her er informasjon til lærerne på ungdomsskolen og videregående skole, med fokus på yrkesfag og lærlingeordningen

 Det kommer flere arrangementer for lærere og rådgivere. Følg med her i vår kalender.