Yrkesfag

Innhold

Muligheter med yrkesfag

Det er mange muligheter om man velger en yrkesfaglig utdanningsvei. Med fag-/svennebrev kan du få jobb rett etter utdanningen.

På arbeidsplassen skjer det mye læring, og det er mange med fag- eller svennebrev som utvikler seg videre i bedriften. Mange bedrifter satser på de med fag- eller svennebrev og tilbyr både interne, eksterne kurs og videreutdanning mens man jobber. Kombinasjonen av fag-/svennebrev og videre studier er svært ettertraktet. Arbeidslivet trenger de som kan jobbe både med hode og hender, og som har en god faglig plattform fra før.

Her er noen av videreutdanningsmuligheter:

Mesterbrev
Med fag- eller svennebrev kan du utdanne deg videre til mester. Dette er en utdanning som først og fremst fokuserer på ledelse og økonomi knyttet til faget. Det finnes mesterutdanning innen en rekke fag og bransjer, og den er tilrettelagt slik at den kan tas mens man jobber. Oversikt over denne utdanning finnes på www.mesterbrev.no/

Fagskole
Fagskole er høyere faglig utdanning som kan ta fra 6 mnd. Til to år.
Fagskole er en yrkesrettet utdanning som bygger på videregående skole eller tilsvarende kompetanse. Utdanningen er ofte tilrettelagt slik at den kan tas mens du er i jobb.

Enkelte fagskoleutdanninger gir grunnlag for å søke om mesterbrev. 

Det finnes både offentlige og private fagskoler. Fylkeskommunene tilbyr blant annet offentlige finansierte tekniske og maritime utdanninger, samt tilbud innen helse- og oppvekstfag. Mange private fagskoler har en rekke tilbud innenfor kreative fag, merkantile fag, service-, media-, multimedia- og IKT-fag.

Se oversikt over fagskoletilbudet i Norge

 Ingeniørutdanning (Y-veien)
Gjennom Y-veien kan man ta bachelor uten generell studiekompetanse. Y-veien er en ingeniørutdanning der fag eller svennebrev er inngangsbilletten. Utdanningen tar tre år, det samme som ordinært studieløp.

Les mer på www.utdanning.no         

Ordinære ingeniørstudier
Med fag- eller svennebrev kan du ta forkurs i matematikk og realfag, for så å studere ingeniørfag ved en rekke høyskoler og universitet.

Les mer på www.utdanning.no         

Påbygg til generell studiekompetanse
Med fag- eller svennebrev kan du ta påbygg til generell studiekompetanse i etterkant av fagutdanningen.

Les mer på www.utdanning.no