Yrkesfag

Innhold

Hvorfor velge yrkesfag

Foreldre og foresatte er viktige samtalepartnere og støttespillere for de unge når de skal velge i videregående skole. Da er det viktig å kjenne til hvordan yrkesfaglige utdanninger fungerer i dag. Mye har skjedd siden vi selv tok utdanning!

En kjent misforståelse er for eksempel at man ikke kan ta mer utdanning hvis man velger yrkesfag. Det er feil, alle har rett til å ta studiekompetanse etter fagbrevet hvis man ønsker. Det finnes høyere yrkesfaglige utdanningstilbud.

Å ta en fagutdanning handler om mye mer enn å lære seg en enkel jobb.

"Yrkesfag passer for teoritrøtte" er en annen utbredt misforståelse. Det norske arbeidslivet er kompetansekrevende og fagarbeidere må stadig å utvikle seg. Fagarbeider lærer både gjennom arbeidsutførelsen, i planlagte lærings- og innovasjonsaktiviteter på arbeidsplassen og i utdanningssystemet.

 Men yrkesfaglig utdanning  læres på en annen måte der praktiske og teoretiske kompetanser trenes opp – og hvor kunnskap er en naturlig del av det hele.

 Men får min sønn eller datter jobb?

Rekruttering av faglærte varierer mellom ulike bransjer og sektorer, fra å være den eneste utdanningen som er sertifisert, til å være en av mange yrkesgrupper som rekrutteres. Ansettelsemønstrene variere også geografisk.

Ingen utdanninger i Norge garanterer en jobb i forkant, og det kan heller ikke yrkesutdanningene gjøre. Men mange får jobb, og mange kan bruke kompetansen de har utviklet gjennom å ta et fagbrev i andre yrker og roller.

 Det er de yrkesfaglige utdanningene som gjør unge tidlig kjent med arbeidslivet – hvordan det fungerer og hvilke forventninger som stilles.

 På Facebook-siden vår Yrkesfagenes år 2018 kan du følge både lærlinger, unge fagarbeidere, erfarne fagarbeidere, bedriftsledere og tillitsvalgte når de forteller om sine valg og hva de gjør i faget sitt. Kanskje vil du oppdage nye og spennende muligheter som dere kan diskutere hjemme?

Glemte vi å si at lærlinger får lønn under utdanning og hvorfor?

I yrkesfagene lærer man både på skolen og i læretiden i en helt virkelig bedrift eller virksomhet. Men alle vet at lærlingen er under opplæring, og skal ta hensyn til det.  

 Læretiden er ikke bare en arbeidskontrakt som varer i to år, den er også en formell utdanningsavtale mellom fylkeskommunen, lærebedriften og lærlingen.

 Etter hvert som opplæringen går framover og lærlingene blir bedre i faget sitt, vil de gjøre mer nytte for seg på arbeidsplassen og være produktive. Derfor får de de tilsvarende en årslønn for en fagarbeider fordelt over to år. Ikke så dumt det?

 Nettsiden utdanning.no har flere råd til hvordan støtte de unge i sine valg.

Kampanjen "Yrkesfagenes år 2018" ønsker å hjelpe deg med å forstå mer om hva yrkesfag og hva de kan bety for dine unge.