Yrkesfag

Innhold

Foreldre og foresatte er viktige samtalepartnere og støttespillere for de unge når de skal velge i videregående skole. Da er det viktig å kjenne til hvordan yrkesfaglige utdanninger fungerer i dag. Mye har skjedd siden vi selv tok utdanning!

Her presenterer vi erfaringer fra lærlinger i ulike yrkesfag - gjennom både artikler og videoer .

 

Alle utdanningsprogrammene i videregående utdanning tilbys i alle våre fylker. Du finner oversikt over utdanningsprogrammene, hva de inneholder, hvilke fag og yrker de fører fremt og hvilke skoler som tilbyr dem på følgende nettsider:

 

Det er mange muligheter om man velger en yrkesfaglig utdanningsvei. Med fag-/svennebrev kan du få jobb rett etter utdanningen.