Yrkesfag

Innhold

Slik blir du lærebedrift

Det er ikke vanskelig å bli lærebedrift, men godkjenning som lærebedrift forutsetter at bedriften/virksomheten din har en faglig ansvarlig som ivaretar opplæringsansvaret.

Vanligvis kreves at faglig leder har fag-/svennebrev eller mesterbrev i faget, men lang allsidig praksis eller relevant høyere utdanning kan også godkjennes. Dessuten kreves at bedriften har relevante arbeidsoppgaver for lærlingen.

Opplæringskontor
Mange lærebedrifter er tilknyttet et opplæringskontor. Dette er bedriftenes apparat som bistår med formidling og oppfølging av lærlingene, og de tilrettelegger også for samarbeid mellom skole og lærebedriftene. For bedrifter som ikke selv har alle relevante arbeidsoppgavene som kreves for å gi en fullverdig opplæring er medlemskap i et opplæringskontor en god mulighet. Opplæringskontoret hjelper medlemsbedriftene med praktiske oppgaver knyttet til ansvar for lærlinger. De lager for eksempel planer for hvordan målene i læreplanene skal nåes for den enkelte lærling og de veileder og følger oppp lærlingene. Det gjennomføres vurderinger underveise slik lærlingen og bedriften vet status.

Instruktører/veiledere
Lærebedriften må ha instruktør/veileder som står for den daglige opplæringen. Dette er  ofte erfarne fagarbeidere. I organiserte bedrifter finnes også tillitsvalgte som følger med på at lærlingene får den opplæringen de har krav på.

Godkjenning av lærebedrifter
Det er fagopplæringsetaten i fylkeskommunen din som godkjenner bedriften som lærebedrift. Fagopplæringskontoret i fylket har oversikt over relevante opplæringskontor i ditt distrikt, og bistår i arbeidet med å tegne lærekontrakt. Både bedriften og opplæringskontoret må godkjennes av fylkeskommunen.

Du bør sjekke ut hva læreplanen i faget beskriver av opplæringsmål.                        

Ta kontakt med fagopplæringsetaten i ditt fylke for å høre mer om mulighetene.     

Her kan du lese mer om lærekontrakten.

 

Kilder og aktuelle nettsider:
www.utdanning.no
www.vilbl.no
www.vigo.no