Yrkesfag

Innhold

Lærlingetilskudd

Bedrifter som tar inn lærlinger får tilskudd fra staten etter satser som justeres hvert år. Tilskuddet gis fordi bedriften påtar seg et opplæringsansvar.

Bedriften forplikter seg bl.a. til å gi lærlingen opplæring i henhold til gjeldende læreplan for faget. Hovedmodellen er at lærlinger skal ha to års opplæring i bedrift. For dette får bedriften et tilskudd på kr. 153.053 Tilskuddet fordeles over de to årene, kr. 6.377 pr. mnd. I 24 mndr.). Dette er satsene for 2018.

Du kan også tegne lærekontrakt med personer over 21 år med full opplæring i bedrift. Da er tilskuddet kr. 59.811 pr. år.

Det er også egne tilskuddssatser for lærlinger i små håndverksfag.

Les mer om tilskuddssatsene på utdanningsdirektoratets sine nettsider.