Yrkesfag

Innhold

  • Yrkesfag
  • - Yrkesfag vil gi oss fremtidens jobber

- Yrkesfag gir oss fremtidens jobber

Statsminister Erna Solberg åpnet fredag 31. august utstillingen "Fremtidens yrkesfag" på Teknisk Museum. Etterpå fikk hun anledning til å se og prøve ut ulike yrkesaktiviteter.

– Yrkesfag vil gi oss fremtidens jobber, sa statsminister Erna Solberg da hun åpnet utstillingen "Fremtidens yrkesfag" på Teknisk Museum.

Felix Kjos (f.v.), Daniel Ratikainen. Marte Kvitvik Eckle pg Rebecka Berit Christin Waldum fra klasse 10b på Engebråten ungdomsskole var blant de mange elevene som var til stede på åpningen av utstillingen "Fremtidens yrkesfag" på Teknisk Museum.

Blant de 250 fremmøte på åpningen var 60 elever på 10. skoletrinn på Engebråten ungdomsskole, og statsminister Erna Solberg rettet sin åpningstale til dem:

– Til neste år skal dere velge utdanningsretning, og vi håper at mange av dere vil vurdere yrkesfag. Det er her mange av fremtidens jobber vil være.

Solberg understreket at selv om arbeidslivet er i endring, så vil det være et stort behov for fagarbeidere i årene som kommer:

– Denne utstillingen skal vise hvordan den teknologiske utviklingen er med på å endre yrkesfagene. I årene som kommer vil vi få jobber som vi enda ikke kjenner til, men vi vil også ha med oss tradisjonelle yrkesfag som for eksempel elektriker – som har vært med på hele den industrielle revolusjonen. 

– Det som er viktig er at vi sørger for å utvikle yrkesfagene slik at disse også er relevante for morgendagens arbeidsliv. Jeg håper dere vil være interessert i å se dette, og erklærer herved utstillingen for «Fremtidens yrkesfag» for åpnet, sa statsminister Erna Solberg til applaus fra de fremmøte.

Se video fra åpningen av utstillingen (artikkelen fortsetter under videovinduet):

 

- Uten fagarbeidere stopper Norge. Vi er avhengige av dyktige fagarbeidere i oljen, i eldreomsorgen og av bygging av veier. Det er fagarbeidere som bygger Norge, sa kunnskapsminister Jan Tore Sanner på seminaret "Fremtidens yrkesfag".

– Uten fagarbeidere stopper Norge

Etter åpningen av utstillingen ble 200 av de fremmøtte med på seminar om fremtidens yrkesfag, hvor kunnskapsminister Jan Tore Sanner holdt innlegg om hvilke visjoner regjeringen har for yrkesfagene.

 – Vi skal ha visjoner for fremtidens yrkesfag. Fra regjeringens side skal vi bruke mange tiltak gjennom mange år for å løfte yrkesfagene.

Han viste til at SSB mener vi vil mangle flere titalls tusen fagarbeidere i de kommende år.

 – Vi står i fare for å mangle folk med riktig kompetanse i fremtiden. Og har vi ikke nok folk på de yrkesfaglige utdanningene kan det gå ut over velferden. Uten fagarbeidere stopper Norge. Vi er avhengige av dyktige fagarbeidere i oljen, i eldreomsorgen og av bygging av veier. Det er fagarbeidere som bygger Norge. Derfor må vi satse på yrkesfag.

 - Sammen skal vi løfte yrkesfagene

–  For Norge er mesterbrev like viktig som mastergrad. Derfor har regjeringen økt bevilgningene til yrkesfag. Vi løfter statusen til fagskolene og vi har utvidet antall fagskoleplasser. Vi har også økt lærligetilskuddet betraktelig de siste årene, og vi har egen strategi for å øke antall lærlinger i offentlig sektor. Bare for å nevne noen av våre mange tiltak, sa kunnskapsminister Jan Tore Sanner.

 –  Vi ser at resultene kommer. I år valgte like mange yrkesfag som studiespesialisering. Ja, i noen fylker var det et flertall som valgte yrkesfag. Og like viktig: Flere enn noensinne fullfører og består sin yrkesfagutdanning.

 –  Med regjeringens tiltak og innsatsen til rådgivere, lærere, rektorer og partene i arbeidslivet skal vi sammen løfte statusen til yrkesfagene, slik at vi når målet om å utdanne nok fagarbeidere i årene som kommer.

 

Se utstillingen "Fremtidens yrkesfag"