Yrkesfag

Innhold

World Youth Skills Day

15. juli er det World Youth Skills Day, initiert av FN for å hedre unge dyktige fagutøvere og den positive betydning de har på velstandsutviklingen i vårt samfunn.

Den 15 juli er det ”World Youth Skills Day”, over hele verden. Dette er en dag for å hylle alle dyktige unge fagutøvere og deres betydning for velstandsutviklingen i samfunnet.

World Youth Skills Day er etablert av FN for å løfte betydningen av at unge mennesker over hele verden får muligheten til å utdanne seg og bygge opp fagkompetanse og talent. Målet er å oppnå bedre sosialøkonomiske forhold for dagens unge samt løfte utfordringene med de mange unge arbeidsledige og mangel på kompetanse.

#SkillsChangeLives