Yrkesfag

Innhold

Ny struktur for yrkesfag

Hvorfor velge yrkesfag - profilbilde

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner vil gi elever på yrkesfag mer spesialisering fra første skoleår. Regjeringen vil utvide antall utdanningsprogrammer fra åtte til ti, for å samle elever som har mer faglig innhold til felles.

 Slik blir utdanningsprogrammene fra 2020 (de nye i kursiv):

 • Bygg- og anleggsteknikk
 • Elektro
 • Helse- og oppvekstfag
 • Naturbruk
 • Restaurant og matfag
 • Teknikk og industriell produksjon
 • Design og tradisjonshåndverk
 • IKT og medieproduksjon
 • Salg, service og reiseliv
 • Frisør, blomster- og interiørdesign

Endringene vil gjøre elevene mer attraktive for arbeidslivet, mener Jan Tore Sanner (H).

 – Vi kommer også arbeid og næringslivet i møte. Og det betyr at flere av dem som tar yrkesfag, også vil kunne få lærlingplass og jobb, sier statsråden.

Omleggingen blir den største endringen i yrkesfagutdanningen siden Kunnskapsløftet i 2006. Regjeringen vil utvide antall utdanningsprogrammer fra åtte til ti, for å samle elever som har mer faglig innhold til felles. Utdanningsprogrammene Design og håndverk og Service og samferdsel vil bli erstattet av fire nye utdanningsprogram, og det faglige innholdet vil bli videreført i disse programmene.

 Nå skal IKT, tradisjonshåndverk, frisør og salg løftes fram i hver sine utdanningsprogrammer for å tilpasse disse bedre til arbeidslivets kompetansebehov.

Les hele regjeringens nettsak.

Virke: - Vi er svært fornøyde

Hovedorganisasjonen Virke er imidlertid fornøyd med at handelsfag er styrket under den nye strukturen.

– Vi er svært fornøyde med at handelens opplæring på videregående skole styrkes. Dette har Virke jobbet mye for, sier Virkes administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen.

– Varehandel er en stor sysselsetter som gir mange sin første jobb. Vi ser fram til en mer relevant lærlingordning i handelsfaget, noe våre virksomheter har etterspurt, sier hun.

NHO: - Godt fornøyd

NHO er godt fornøyd med den nye tilbudsstrukturen for yrkesfagene. Den gir store muligheter for å utvikle relevant yrkesfaglig kompetanse på nye næringsområder, som IKT, media og reiseliv. IKT og medieproduksjon og Salg, service og reiseliv blir helt nye programområder. Vi går nå fra åtte til ti yrkesfaglige programområder som i enda større grad vil kunne fange opp bredden i arbeidslivet.

 - En stor del av våre bedrifter etterspør yrkesfagkompetanse. Denne nye strukturen svarer i stor grad på de behovene våre medlemsbedrifter har for fremtidens fagarbeidere, sier Ole Erik Almlid, viseadministrerende direktør i NHO.

LO:  - Det er positivt at tradisjonshåndverkene sikres

- Det er positivt at tradisjonshåndverkene sikres. Sammenslåing av fag kan være en bedre løsning enn ren nedleggelse. LO er glad for at Kontor- og administrasjonsfaget og Sikkerhetsfaget opprettholdes slik regjeringen nå legger opp til, påpeker LO-sekretær Trude Tinnlund.

- LO er svært fornøyde med at IKT og medieproduksjon blir et nytt utdanningsprogram. En av de viktigste grunnene til å opprette et slikt utdanningsprogram er å møte rekrutteringsbehov og økende krav til digital kompetanse. Den teknologiske utviklingen forventes å gå enda raskere framover, og slå inn i de fleste næringer og virksomheter, så vi er glade for å få gjennomslag for det.

Fakta om yrkesfag
 • Annenhver elev som begynner på videregående skole tar yrkesfag. Det utgjør ca 30 000 elever hver høst. Elever som fullfører får et fag- eller svennebrev.
 • Yrkesfag er fireårige utdanningsløp på videregående. De to første årene er elevene på skolen, de to siste årene er elevene lærlinger i lærebedrift.
 • Forslaget til regjeringen gjelder kun strukturen for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene, ikke det konkrete innholdet i opplæringen. Et eget utvalg jobber med å vurdere innholdet i hele videregående skole.