Yrkesfag

Innhold

  • Yrkesfag
  • Hilsen til lærerne fra SL og Utdanningsforbundet

Hilsen til lærere fra SL og Utdanningsforbundet

Terje Moen (SL) og Terje Skyvulstad (Utdanningsforbundet) sender her sin hilsen til alle yrkeslærere.

Terje Moen, 1. nestleder i LO

Vi gratulerer alle yrkesfaglærere rundt omkring i Norges land. I år retter vi spesiell oppmerksomhet mot yrkesfagene. Sammen skal vi vise hvorfor yrkesfag er viktig, og vi skal bruke denne kampanjen til å få frem yrkesfagenes positive bidrag i samfunnet.

Hvorfor bør flere velge yrkesfag? Hvorfor bør vi verdsette fagarbeideren – og hvorfor bør flere bli yrkesfaglærer? Alle disse spørsmålene, og flere til, vil vi være med på å rette søkelyset mot.

Alle som jobber med yrkesfag kjenner til mestringsfølelsen elevene opplever når de lykkes med å snekre et hus, lakkere en bil, lage en 4 retters middag eller rett og slett stoltheten og gleden over å skape.

Det er et gammelt ordtak som sier at en svale gjør ingen sommer, og derfor vil alle vi som jobber med yrkesfag bruke denne anledningen til løfte frem fagopplæring - sammen!

- hilsen Terje Moen (SL) og Terje Skyvulstad (Utdanningsforbundet)

Terje Skyvulstad, nestleder Utdanningsforbundet