Yrkesfag

Innhold

  • Yrkesfag
  • Drømmer om å mekke Norges nye kampfly

Drømmer om å mekke Norges nye kampfly

Yrkesfag-ambassadør

Yrkesfag-ambassadør Janne Handrum

Gutta sa hun var for liten, skolens rådgiver at det ville bli for vanskelig. Det ga Janne Handrum (20) blaffen i. Nå lærer hun å mekke F-16, men drømmer allerede om å stramme grepet om mutterne på F-35.

En ung mann passerer. Hilser kjekt med hånda til panna, på militært vis. Seks-syv demonterte jetmotorer står langs en vegg. Et langt, sort forheng skjuler noe som er hemmelig.

Janne går i læra som flysystemmekaniker hos AIM Norway på Kjeller. Nå viser hun veien inn til det aller helligste; hallen der flåten av norske kampfly holdes shipshape.

- Jeg skal bare hente noe verktøy, sier Janne og overlater oss til Anders Søisdal, sjef for Flyavdelingen.  

- Den jenta vil. Hun har guts, er «på», mener han.

AIM Norge har elleve lærlinger. Fem av dem er jenter. Men noen kvotering vil avdelingssjef Søisdal ikke gå med på:

- Hos oss har det ingenting å si om du er jente eller gutt. Det som er viktig er hva du yter. Om du har interesse og vil.

- Vi plukker de beste fruktene når vi skal ta inn lærlinger. De må både ha gode karakterer og egne seg. Vi ser etter den spesielle typen; ungdommen som har interesse for faget, som graver seg litt ned, er nøyaktig og kan forholde seg til regler og rammer, forklarer han.

Tiden hos AIM Norge gir til gjengjeld Janne og de andre lærlingene et gullkantet utgangspunkt. De kommer til å kunne velge og vrake i jobber. For som ferdig utdannet flymekaniker fra hangaren her på Kjeller kan Janne mekke på hva hun vil: Fly eller helikopter. Militært eller sivilt. Tog eller båt.

Drømmer om Amerika
- Hva jeg driver med nå? Jeg tar ut en vingebolt. Det skal være inspeksjon i spantet der bolten sitter, forklarer Janne.

- Jeg synes dette er artig. Har vært i Bodø og demontert en del vinger. Det blir enda mer moro når du har gjort en jobb mye. Da kan du være mer selvstendig, forklarer hun.

- «Janne!!» hoier en kar i arbeid på en annen F16-maskin. - Får jeg låne den halt-tom-overgangen av deg ganske kjapt?

- «Ja!» roper Janne tilbake, spretter lettbeint over skroget på kampflyet og ned på betongen. 

- Vi driver med tungt vedlikehold på flyene, forklarer ungjenta, tilbake på stillaset som omslutter den smekre flykroppen.

- Vi går inn i systemet, inspiserer og reparerer.

- Ellers er strukturen i skroget eget fagområde på F-16, forteller hun.

Uka etter ventes tre flunkende nye F-35, rapporterer Forsvarsdepartementet. De flys over fra fabrikkanlegget i Texas og lander på Ørland flystasjon utenfor Trondheim. Da vil Forsvaret ha seks av de nye F-35 flyene stasjonert på norsk jord. I tillegg står syv slike kampfly på en amerikansk treningsbase.

I løpet av de to neste årene vil trening av piloter og vedlikeholdspersonell bli svært viktig. De nye flyene vil først være fullt ut operative i 2025.  

- Hva som er drømmen min? Målet akkurat nå er å ta fagbrevet, men jeg jeg kunne godt tenke meg å sitte i USA og skru på F-35, svarer Janne.

- Framtida er åpen. Jeg flytter dit jeg trenger. Jeg blir neppe arbeidsledig, tror hun.   

Manglet «trua» på Janne
2018 er blinket ut som «Yrkesfagenes år». https://www.yrkesfag.no/ Målet er å få flere ungdommer til å velge yrkesfag. Arbeidslivet trenger dem.

I likhet med de andre lærlingene hos AIM Norway er Janne medlem av YS-forbundet Parat. Slik ble det til at hun sa ja til å stille opp som ambassadør for kampanjen. Gjennom året skal hun fortelle andre ungdommer hvordan det er å utdanne seg til et yrkesfag.

For Jannes egen del var det ikke opplagt at hun skulle sitte på Kjeller i dag og mekke jagerfly.  Det var mange som «ikke hadde trua», som hun selv uttrykker det:  

- Pappa, som er bilmekaniker, ble med meg på masse yrkesmesser. Sammen så vi på de forskjellige løpene du kunne gå. Pappa har vært positiv hele veien. Mamma, som er regnskapsfører, sa: «Gjør det du har lyst til å gjøre».

- Valget falt på elektro. Da fikk jeg høre av gutta at det kunne jeg ikke, fordi jeg var jente. Og så var jeg jo så lita. Men jeg tenkte at jeg skal vise dem at det går an!

- Så skulle vi velge retning videre og flyfaget kom opp som en av flere muligheter. Igjen fikk jeg høre at jeg ikke kunne. Rådgiveren mente det ville bli for vanskelig å komme inn. At det ikke var noen vits i å prøve. Igjen ble jeg irritert på at folk ikke hadde trua.

Janne søkte. Fikk plass og hadde det som plommen i egget.

- Jeg følte meg veldig velkommen på flyfaget og stortrivdes, husker hun.
- Nå kan jo de som ikke hadde trua se at jeg har fått det til! Selv om jeg er jente og lita.


Berg- og dalbane-junkie
Norge har i alt 57 F-16, men som skal erstattes av F-35 etter hvert. Hva som da skjer med basen på Kjeller er usikkert, som for øvrig er en av verdenes eldste baser i operasjon. 

Ifølge Anders Søisdal, sjef for Flyavdelingen på Kjeller, er det mulig AIM Norway flytter basen til den militære flyplassen på Rygge i Østfold.

- Det er ikke avgjort, men det som er sikkert er at vi kommer til å jobbe med fly i en eller annen form, sier han.
Dagen før var selveste forsvarsminister Frank Bakke-Jensen her på besøk.

- Når forsvarsministeren kommer på besøk gjelder det å ha noe å gjøre, å se litt opptatt ut. For da slipper du å bli spurt om ting, smiler Janne lurt.

En prøvetur med ett av flyene hun jobber med synes hun derimot ikke virker det minste skummelt.  

- Jo, jeg kunne godt tenke meg å få sitte på med et F-16 en gang. Det hadde vært kjempegøy. Jeg har sittet på med helikopter. Jeg er en sånn berg- og dalbane-junkie, innrømmer hun.

- Jeg har jobbet her i snart 28 år, men ennå ikke fått fløyet med et F-16, sier avdelingssjef Anders Søisdal, antagelig for å skru ned eventuelle forhåpninger om det umulige.

Men det er ikke godt å vite hva det er mulig å få til når det gjelder Janne. Hun har nemlig trua.

Tekst: Liv Hilde Hansen
Foto: Vetle Daler