Yrkesfag

Innhold

  • Yrkesfag
  • 1200 flere søkte seg til yrkesfag

1200 flere søkte seg til yrkesfag

Det er i år nesten like mange søkere til yrkesfag som til studieforberedende fag, viser søkertall til videregående utdanning.

I år har 1.200 flere elever søkt seg til førsteåret på yrkesfag sammenlignet med i fjor. Det er en markant økning til fag i naturbruk, byggfag og helse- og oppvekstfag, opplyser Kunnskapsdepartementet.

For første gang får helse- og oppvekstfag flest søkere. 4.300 elever ønsket seg denne utdanningsretningen, opp 400 fra i fjor. 

Søkerne følger fortsatt tradisjonelle kjønnsmønster, men forskjellene mindre innenfor kvinnedominerte utdanningsprogram som helse- og oppvekstfag og design og håndverk.

Til sammen er det i år 207.000 søkere til videregående opplæring i offentlige skoler.